ปรัชญาบริษัท "พัฒนามาตรฐาน ควบคู่คุณภาพ เพื่อบริการสูงสุด"


เราภูมิใจที่เป็นกิจการของคนไทย เพื่อคนไทย ในมาตรฐานสากล ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ ระบบการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน Good Manufacturer Practice (GMP) และ ISO 9001:2000 ให้ได้ ภายในปี พ.ศ. 2547
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2004 - 2007 www.pscintergroup.com    Powered by  DZYGroup